Գրական-գեղարվեստական ցերեկույթ՝ նվիրված արևմտահայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, էսսեիստ Հրանտ Նազարյանցի 130ամյակին: