Scan10009

Հատորն ընդգրկում է Թումանյանի քննադատական և հրապարակախոսական հոդվածների մի զգալի մասը: 

 

 

Դրանք որոշակի պատկերացում են տալիս ժամանակի գրական-հասարակական իրադարձությունների մասին և բարձրացված հացերի, խորհրդածությունների արդիականությամբ ուսանելի են նորագույն ժամանակների համար:

Հասցեագրվում է ընթերցոնղերիլայն շրջանակներին:

 

Խմբագիր՝ Կարո Վարդանյան

Սրբագրիչ՝ Արմենուհի Լևոնյան

Շարվածքը՝ Կարինե Հակոբյանի

Էջադրումը և համակարգչային ձևավորումը՝ Համլետ Հակոբյանի

                                      ԳԱԹ, 2019, էջ 320: