2013shmesՀատորն ընդգրկում է սփյուռքահայ գրող, մանկավարժ, հասարակական գործիչ, գրականագետ, բանաստեղծ Հմայակ Շէմսի Արեգենց Հ. երկերի ընտիր նմուշներ, ինչպես նաև  նրա կյանքին ու գործին նվիրված ամփոփ ներածական:

Հմայակ Շեմսի արխիվը գտնվում է Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում:

 

Խմբագիր՝ Կարո Վարդանյան

Համակարգչային ձևավորումը՝ Գուրգեն Գասպարյանի 

 

Երևան, ԳԱԹ հրատ., 2013թ. 304 էջ: