200935tarucԳիրքը բովանդակում է Ե. Թոլյանի անտիպ հուշագրության առաջին մասը: Փաստալից այս հուշագրությունը ներկայացնում է Կ. Պոլսի 19000-1935թթ. պատմա-մշակութային, հատկապես՝ թատերական կյանքը:

Հատորն ունի առաջաբան և ծանոթագրություններ:

 

Ձևավորումը՝ Հրաչյա Աճառյանի

Էջադրումը՝ Սուսաննա Ղուկասյանի

Սրբագրիչ՝ Հեղինե Մուրադյան

 

Երևան, ԳԱԹ հրատ., 2008թ., 280 էջ: